postheadericon Pedal Control

Pedal Control

by Dom Famularo and Joe Bergamini
with Stephane Chamberland

Najnowsza szkoła gry na perkusji w znakomity sposób pokazująca podstawowe techniki grania stopą autorstwa kilku osobistości:

Dom Famularo – znakomity perkusista znany na całym świecie przede wszystkim jako wybitny pedagog doceniany przez swoich uczniów za zdolność komunikacji – umiejętność niezwykle skutecznego przekazywania wiedzy dotyczącej sedna omawianego problemu.

Współautorami książki są także Joe Bergamini oraz Stephane Chamberland. Obaj znani jako wzięci muzycy sesyjni i nauczyciele mający na swoim koncie setki poprowadzonych warsztatów perkusyjnych i kursów mistrzowskich.

Publikacja składa się z dwóch podstawowych części poprzedzonych wstępem w którym przedstawieni są wszyscy autorzy szkoły.

Część pierwsza: Technika

Ta część szkoły tłumaczy w zrozumiały sposób zasady zajmowania właściwej pozycji za instrumentem. Materiał instruktażowy poparty fotografiami wyjaśnia dokładnie jak dobrać odpowiednią dla siebie wysokość siedziska oraz jak ustawiać stopy aby długotrwała praca z instrumentem nie była mecząca i szkodliwa dla zdrowia. Autorzy uwzględnili przy tym oczywiście korzystanie z dwóch dużych bębnów (centralek) czy podwójnego pedału stopy.
Bardzo cenny moim zdaniem jest podrozdział opisujący zasady właściwej regulacji naciągu sprężyn(y) oraz ustawienia młotka pedału stopy. Są tu zapisane 3 dość proste ćwiczenia które autor zaleca pograć z różnymi ustawieniami sprężyny i młotka. W tym momencie dowiadujemy się czy aby na pewno do tej pory używaliśmy optymalnych dla siebie ustawień..

Dalej przechodzimy do podstawowych technik gry stopą stosowanych przemiennie w zależności od potrzeb utworu – to kolejny bezcenny fragment szkoły.
Przedstawione są 4 następujące elementy techniki grania stopą:

  1. Heel Down (pięta spoczywa na podłożu)
  2. Heel Up (pięta uniesiona, ruch stopy tylko w kostce)
  3. Leg & Ankle (pięta uniesiona, opada po uderzeniu)
  4. Leg (stopa i noga uniesiona, uderzenie jak wyżej )

Dla zobrazowania poszczególnych technik oprócz sugestywnych fotografii mamy do dyspozycji filmiki na płycie CD oraz podsumowujący schemat rysunkowy przedstawiający zasięg dynamiki każdej z omawianych technik gry.
W dalszej części tego rozdziału podręcznika zawarto szereg ćwiczeń rozwijających  poszczególne sekcje mięśni i stawów stóp i nóg zarówno z użyciem instrumentu jak i elementów ..tańca (również pokazanych na plikach video). Wprawki nie ograniczają się do gry samymi stopami – w poszczególnych przykładach wykorzystane są również ręce. Przy ćwiczeniach umieszczone są wskazówki dotyczące tempa, dynamiki oraz czasu trwania, mające na celu przyniesienie jak największych korzyści ćwiczącemu studentowi.

Część druga: Ćwiczenia praktyczne

Ta część podręcznika Pedal Control przeznaczona jest do pracy nad rozwijaniem uprzednio poznanych technik gry stopą. Dokładne streszczanie poszczególnych wprawek mija się z celem, natomiast mogę na pewno napisać że ta sekcja podręcznika jest sporą kopalnią wartościowych ćwiczeń wspólnie napisanych przez wytrawnych nauczycieli którzy wyedukowali setki znakomitych perkusistów, a więc ćwiczeń dobranych pod kątem jak najwyższej skuteczności. Materiały nutowe uwzględniają zarówno doskonałe wprawki triolowe bardzo potem efektowne w szybkich tempach jak i najprostsze ostinata wyrabiające precyzję rytmiczną i dynamiczną grania serii pojedynczych uderzeń stopą. Zapisano tu zarówno pokaźną ilość jedno-taktowych fraz rozgrzewających czy wzmacniających nasze słabe punkty, oraz dłuższe sola. Materiał obejmuje ćwiczenia grane obiema nogami gdzie lewa z nich gra zarówno na stopie jak i na hi-hacie, a także wprawki grane na dwu hi-hatach stojących po lewej i prawej stronie zestawu perkusyjnego. Do tego wiele ćwiczeń jest granych m.in. unisono z rękami dzięki czemu jest okazja solidnie poćwiczyć precyzję.

Podręcznik kończy ciekawa konkluzja Dom’a Famularo na temat aktualnego stanu techniki perkusyjnej w świetle wymogów stawianych przez współcześnie wykonywane gatunki muzyki na świecie. Autor poleca również wybór materiałów do dalszej pracy na instrumencie.

Podsumowując – podręcznik Pedal Control jest moim zdaniem pozycją ważną, jedną z tych które oferują rodzaj esencjonalnego materiału do efektywnego ćwiczenia techniki gry na perkusji. Książka ta nie jest gruba, a mimo to dostarcza materiał do pracy na lata.. Bardzo się cieszę że wszedłem w jej posiadanie.

Kuba

Dodaj odpowiedź

*